Caschi Kart Bell  bell logo small

RS7K CARBON

SERIE KART
K 2020

Bell RS7-K Carbon

Kart
€ 870,00 + iva

RS7K

SERIE KART
K 2020

Bell Rs7K

Kart
€ 500,00 + iva

RS7K STAMINA YELLOW

SERIE KART
K 2020

Bell RS7-K Stamina Yellow

Kart
€ 600,00 + iva

RS7K STAMINA WHITE/BLUE

SERIE KART
K 2020

Bell Rs7k Stamina White/Blue

Kart
€ 600,00 + iva


KC7-CMR CHAMPION BLUE

SERIE KART
CMR -  2016

 KC7-CMR Champion Blue

Kart
€ 550,00 + iva

KC7-CMR CHAMPION GREEN

SERIE KART
CMR -2016

 KC7-CMR Champion Green

Kart
€ 550,00 + iva

KC7-CMR CHAMPION ORANGE

SERIE KART
CMR -2016

 KC7-CMR Champion Orange

Kart
€ 550,00 + iva

KC7-CMR CHAMPION PINK

SERIE KART
CMR -2016

 KC7-CMR Champion Pink

Kart
€ 550,00 + iva


RS7K

SERIE KART
K 2015

Bell Rs7K

Kart
€ 465,00 + iva

KC7-CMR LEWIS HAMILTON

SERIE KART
CMR-2016

Bell Kc7-Cmr Lewis Hamilton

Kart
€ 690,00 + iva

KC7- CMR CARBON

SERIE KART
CMR-2016

Bell KC7 Carbon - CMR

Kart
€ 870,00 + iva

KC7 -CMR

SERIE KART
CMR-2016

Bell Kc7 - Cmr

Kart
€ 450,00 + iva


KC7-CMR VENOM GREEN

SERIE KART
CMR-2016

Bell Kc7 - Cmr Venom Green

Kart
€ 525,00 + iva

KC7-CMR VENOM ORANGE

SERIE KART
CMR-2016

Bell Kc7- Cmr Venom Orange

Kart
€ 525,00 + iva

KC7-CMR VENOM YELLOW

SERIE KART
CMR-2016

Bell Kc7-Cmr Venom Yellow

Kart
€ 525,00 + iva